ÇİNİLER DİYARI KÜTAHYA

Kütahya

Pazarlar

 

Yapı bakımından etkin bir tarihi yapısı bulunmadığından kesin bir tarihi gelişimi yoktur. Planlı bir kazı çalışmasının yapılmaması ve Gediz bölgesinde 3 Simav bölgesinde 2 antik kent kazılarına başlanmamış olması sebebiyle değişebilecek bir tarihi yapıya sahiptir. İl olarak ele aldığımızda;Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu  Bölümü’nde  yer alan Kütahya, bilinen tarihi içinde  Hitit,  Frig,  Roma,  Bizans,  Selçuklu,  Germiyanoğulları  ve Osmanlı  Dönemi uygarlıklarıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne  ulaşmıştır. Buna  rağmen  çevredeki  Arkeolojik  buluntular  ilin yerleşim   tarihini  çok daha eskilere, ilk çağlara değin götürmektedir. Pazarlar – Şaphane bölgesinde  bugün de işletilen zengin maden yatakları dolayısıyla   tarihin  her  devresinde  ilgi  görmüştür. Malazgirt Zaferi’nin ardından XI. yüzyılın sonunda Türk uygarlıklarıyla tanışan Kütahya, Germiyanoğlu Beyliği’ne başkentlik yapmış olup Osmanlı Devleti bu topraklar üzerinde kurulmuştur.Pazarlar  aktif olarak bu coğrafya içinde yer almıştır. Ayrıca Kütahya “Türk ve dünya askerlik tarihi” nin en büyük zaferinin kazanıldığı yer olarak zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Pazarların ; Gediz Muharebeleri. Uşak, milli mücadele hareketleri içinde aktif rol oynadığı  ve Simav,Gediz ve  Uşak üçgeni tarihinde yer aldığı söylenebilir.
Coğrafi ve Doğal yönden güzel bir görünüm ve yerleşim alanına sahip olup, deniz seviyesinden yüksekliği 900 m, yüzölçümü ise 182 km2 ‘dir.   Arazi bakımından engebeli bir görünüm arz etse  de arazinin % 85’i ekilip dikilmeye uygundur.
     Bölgede Ege İklimi hüküm sürmesine karşın, İç Marmara ve Batı Anadolu iklimleri arasında bir geçit ikliminde  yer almaktadır. En düşük ısı Ocak sonlarındadır. Yıllık yağış ortalaması 380 mm’  dir .
     Pazarlar, Kütahya İl Merkezine 135 km. mesafede olup,Kütahya’nın Güney Batısında yer almaktadır. Doğusunda Şaphane İlçesi ile 30 km, Güneyinde Manisa İli Selendi İlçesi ile 24 km mülki sınıra sahiptir.
2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına  göre İlçe Merkezi , bağlı bulunan 2 kasaba ve 6 köyün toplam nüfusu  12.409  olup, toplam genel nüfusu 12.409’dür.
       Adrese  dayalı  Nüfus kayıt  sistemi ile   İlçemizin  nüfus  durumu 
Pazarlar   Merkez   : 3878
Sofular  Beldesi     : 2022
Yakuplar    Beldesi: 1110
İlçemiz Merkezinde ve köylerinde tarıma dayalı ekonomi uzun yıllardan beri devam etmektedir.  İlçe Merkezinde küçük çapta sanayi esnafı (tamirciler) bulunmaktadır.  Ancak zor şartlar altında çalışan sanayi esnafını modern
techizatlarla donatılmış küçük ölçekli sanayi sitesine kavuşturulmasında büyük yarar vardır.
       İlçemizin temel gelir kaynağı olan tarım alanlarından meyvecilik ve hububat geniş çapta yaygınlaşmaktadır. Özellikle son on yıl içerisinde büyük gelişmeler kat edilmiş olup, yılda on bin tona varan meyve üretimi (vişne, kiraz, armut, erik ve ayva) üretimi yapılmaktadır.
  
       İlçemizde tonaj olarak ;
Vişne   : 913,67 Dekar      -  9,594ton
Kiraz   : 114,69  Dekar     -  1,147 ton
Elma   :   12,18 Dekar     -  122 ton
Ceviz  :      3,27Dekar     -  17 ton
 
  
      Ağaç olarak 200.000 adet vişne ağacının 141.800 adedi henüz meyve vermektedir. Kiraz ağacı sayısı da 78.000 olup, bunun 41.600 adedi şu anda meyve vermektedir.
 
      Hububat olarak ise ;
4750 ton buğday
2700 ton arpa
  650 ton nohut
    64 ton mısır
     4 ton haşhaş
   25 ton ayçiçeği yetiştirilmektedir.
 
      İlçemiz Merkez ve Köylerinde,
1730 adet Büyükbaş,
3700 adet küçükbaş (Koyun-Keçi),
      37 adet tektırnaklı (At-Eşek) hayvan bulunmakta olup, günlük süt üretimimiz yaklaşık 7 ton’dur  ve bu yaklaşık olarak 605 ailenin geçim kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Yörenin en büyük meyve pazarı İlçemizde kurulmakta olup, üretilen meyveler bu pazarda ülkemizdeki belli başlı Meyve suyu fabrikalarına pazarlanmaktadır. Meyveciliğin bu boyutlara ulaşması halkımızın İç Ege’ye çalışmak için gitme ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Bazı Köylerimizden hala yaz aylarında İç Ege’ye çalışmak için gidilmektedir. İlçemiz  merkez  ve köylerinde  son  birkaç  yılda göç  hızlanmış  olup  İlçemize   açılan  Tekstil  Fabrikası  göçü  büyük  oranda  önlemiştir.
  
    İlçemiz sınırları içerisinde Merkeze 4 km uzaklıkta Düden mevkiinde 2,5 milyon m3 kapasiteli Pazarlar sulama göledi mevcut olup, 1991 yılından itibaren su tutulmaya başlanmıştır.25 km sulama kanalı ile 3150 Dekar arazi sulaması yapılacaktır. Sulama kanalları kullanılmaz halde olup, sulama yapılabilesi için  
Köy Hizmetleri İl Müdürlüğümüzce sulama kanallarının tekrar yapılması gerekmektedir.  İl  Özel  İdaresince  4  km lik  polietilen  boru   alımı yapılmıştır.  Tam  kapasite ile sulamaya  geçebilmek  için  20  km  daha  boruya  ihtiyaç  vardır. Arazinin % 10’u ormanlarla kaplı olup, Karşıyaka bölgesinde 660 dönümlük arazide çam dikimi çapılmıştır.
    Köylerimizin bir kaçında besi hayvancılığı yapılmaktadır. İlçemizde 2 Tarım Kredi Kooperatifi bir Ziraat Bankası bulunmaktadır. Odört   yıldır Vişne ve kiraz Festivali yapılmaktadır. İlçemizde  184 adet gelir vergisi mükellefi bulunmaktadır.
    Ocak 2007 yılı itibariyle İlçemizde -112 adet basit usulde
                                                            -5  adet kurumlar vergisi
                                                            -53 adet gerçek usulde vergi mükellefi
                                                             -2  adet  kooperatifler
                                                            - 3  Belediyeler
                                                            - 9 Diğerleri
 
 * Pazarlar Göleti Çevre Düzenlemesi   :
 
            Pazarlar Göletimizin çevreye verdiği güzellikten yararlanmak isteyen  bölge halkının yaz aylarında mesire ve piknik yeri  ihtiyaçları için Gölet  çevresinde gerekli düzenlemelerin  Belediye ve Orman İşletme Müdürlüğünün  iş birliği ile yapılması uygun olacaktır.
 
*  Yakuplar   Göleti
         Köy Hizmetlerince Yakuplar Göletinin yapımı bitirilmiş  olup , Yakuplar ve diğer köylerimizde sulama için bir an önce kanalların  bitirilmesi gerekmektedir.
 
 


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol